: เนื้อหานิราศนรินทร์

posted on 05 Jan 2008 18:30 by nirard-narind in 1


อันนี้เราอัพโหลดเป็นไฟล์ให้น้ะ

มีอยู่ ๓ ลิงค์ด้วยกัน

๑. http://www.uploadtoday.com/download/?106cac28ef04ffbdc6c786eed4aabef0

อันข้างบนเป็นเนื่อหานิราศนรินทร์ทั้งหมด

เราแนะนำให้โหลดข้อมูลอันนี้

๒. http://www.uploadtoday.com/download/?1080a925dac4f924b3a0510c16fc68a8

ส่วนอันนี้เป็นเนื้อหานิราศส่วนหนึ่ง

ตั้งแต่บทที่ ๑-๖๒ มีจำนวน ๑๑ หน้า แต่ให้พิมพ์แค่หน้า ๑-๙ เท่านั้น

๓. http://www.uploadtoday.com/download/?108e877cebacfdcd9b5afd7b587aa28f

อันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่บทที่ ๖๓-๑๔๔ มีจำนวน ๑๒ หน้า

ไฟล์ทั้งหมดนี้เป็นไฟล์ .PDF

ถ้าลิงค์เสียหรือโหลดข้อมูลไม่ได้

กรุณาแจ้งหน่อยนะคะ จะได้แก้ลิงค์ให้ใหม่

แหล่งที่อ้างอิงข้อมูล

http://www.geocities.com/thailiterature/133-144.htm
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=sdayoo&month=07-2007&date=11&group=25&gblog=1
http://www.paperthai.th.gs/web-p/aperthai/page3.htm

edit @ 5 Jan 2008 18:49:37 by 9 PEOPLE

edit @ 5 Jan 2008 18:50:35 by 9 PEOPLE


 • ประวัติของนายนรินทร์นั้น ไม่เป็นที่ทราบกันแน่นอน
  แต่เดิมทีนายนรินทร์มีชื่อว่า "นายทองอินทร์" (อิน)
  ซึ่งได้รับราชการเป็นมหาดเล็ก ฝ่ายพระัราชวังบวร (วังหน้า)
  ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้รับพระราชทานยศเป็นหุ้มแพร หรือว่า เป็นที่รู้จักกันในนามบรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ นั้นคือ
  "นายนรินทรธิเบศร์" (อิน)
  นายนรินทร์เป็นโอรสกรมขุนอินทรพิทักษ์์ (พระราชโอรสพระเจ้ากรุงธนบุรี) กับ หม่อมเจ้าหญิงโสภา (ธิดากรมหมื่นสุนทรเทพ) เมื่อหม่อมเจ้าหญิงโสภาทรงครรภ์นั้น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้กรมขุนอินทรพิทักษ์ยกทัพ
  ไปตีเมืองเชียงใหม่ แต่ตีไม่สำเร็จ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีกริ้ว จึงให้หม่อมเจ้าหญิงโสภาไปเป็นภรรยาเจ้าพระยาสวรรคโลก
  ซึ่งตีเมืองเชียงใหม่ เมื่อทารกเกิดได้ชื่อทองอินทร์ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเมตตาทองอินทร์เสมอ เมื่อทองอินทร์โตขึ้นให้ไปอยู่ด้วยเจ้าพระยาสุรสิห์

 • ในชั้นหลังเราได้ทราบประวัติของท่านจากหนังสือนิราศนรินทร์ ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์ไว้
  โดยทรงเล่าเพิ่มเติมว่า "...นายนรินทรธิเบศร์ (อิน) ไม่ใคร่จะได้แต่งหนังสือไว้มากนัก และแต่งไว้บ้างก็ล้วน
  แต่เป็นโคลง ที่ปรากฏว่าเป็นกลอนนั้นน้อยเต็มที
  โคลงยอพระเกียรติตอนท้ายหนังสือปฐมมาลา
  ก็เป็นฝีปากของนายนรินทร์ (อิน) จึงสันนิษฐานว่า ...
  นายนรินทรธิเบศร์ (อิน) ชอบโคลงมากกว่าคำประพันธ์อื่นๆ"
 • ผลงานการประพันธ์ของนายนรินทรธิเบศร์นั้นไม่ปรากฏแพร่หลาย แต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า
  "..ส่วนที่แต่งไว้ในที่อื่นๆ นั้น ไม่มีที่ใดจะเปรียบกับโคลงนิราศนี้ได้"
  แต่ทรงมิได้ระบุว่านายนรินทร์ได้แต่งเรื่องอื่นใดไว้นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

edit @ 18 Dec 2007 18:58:26 by 9 PEOPLE

: ความหมายของ"นิราศ"

posted on 17 Dec 2007 19:46 by nirard-narind in 1

 
"นิราศ" คือประพันธ์ที่แต่งเวลาเดินทางไกล
ในครั้งกรุงศรีอยุธยามักแต่งเป็นโคลง
และในสมัยรัตนโกสินทร์ก็นิยมแต่งเป็นโคลงและกลอนสุภาพ