นิราศนรินทร์

posted on 17 Dec 2007 19:34 by nirard-narind

 

วันนี้เรื่มเปิดบล็อคสำหรับเนื้อหา
วรรณคดีไทยเรื่องยอดในสมัยอยุธยา
"นิราศนรินทร์"

 

Comment

Comment:

Tweet

...........
ว่างเปล่า

#3 By (117.47.8.250) on 2009-08-07 21:03

..

#2 By oil (118.172.180.107) on 2008-12-23 20:10

#1 By พิรยา (124.157.157.210) on 2008-08-30 12:06